× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Hakkında > Yönetim
YÖNETİM
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu 2021-2024 Dönemi
27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu’nda 2021 – 2024 dönemi için yapılan çevrimiçi seçimler sonucunda ICOMOS Türkiye Milli Komitesi belirlenmiş ardından 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Milli Komitesi toplantısında ise görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başkan
Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER
baltinsay@superonline.com
2. Başkan
Gülsün TANYELİ
gultanyeli@gmail.com
Genel Sekreter
Nurdan KUBAN
nnkuban@gmail.com
Muhasip Üye
Umut ALMAÇ
umutalmac@gmail.com
Üye
İclal DİNÇER
iclaldincer@gmail.com
Üye
Yegân KÂHYA
kahyaygn@gmail.com
Üye
Güliz BİLGİN ALTINÖZ
bilginaltinoz@gmail.com
Yedek Üye
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN
nsahinguchan@gmail.com
Yedek Üye
Zeynep AHUNBAY
zahunbay@gmail.com
Yedek Üye
A. Ege YILDIRIM
egey@yahoo.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri 2021-2024 Dönemi
27 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu’nda 2021 – 2024 dönemi için yapılan seçimler sonucunda ICOMOS Türkiye Milli Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.

İsim
E-posta
İclal DİNÇER
iclaldincer@gmail.com
Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER
baltinsay@superonline.com
Gülsün TANYELİ
gultanyeli@gmail.com
Yegân KÂHYA
kahyaygn@gmail.com
Güliz BİLGİN ALTINÖZ
bilginaltinoz@gmail.com
Nurdan KUBAN
nnkuban@gmail.com
Umut ALMAÇ
umutalmac@gmail.com
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN
nsahinguchan@gmail.com
Zeynep AHUNBAY
zahunbay@gmail.com
A. Ege YILDIRIM
egey@yahoo.com
Zeynep MEREY ENLİL
zeynepenlil@gmail.com
Zeynep ERES
zeyneperes@yahoo.com
Deniz MAZLUM
mazlum@itu.edu.tr
Yiğit OZAR
ozaryigit@gmail.com
Z. Gül ÜNAL
zgulunal@gmail.com
Yedek Üyeler
E-posta
Can BİNAN
binancb@gmail.com
Koray GÜLER
koraayguler@hotmail.com
Zeynep KUBAN
kuban@itu.edu.tr
ÖNCEKİ DÖNEMLER
2017-2020
2014-2017
2011-2014
2008-2011
2005-2008
ICOMOS Türkiye Milli Komite Yönetim Kurulu (2017-2020)
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 14 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2017‐2020 dönemi için belirlenen 15 kişilik ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, Yönetmeliğin 10, 13 ve 15. maddeleri uyarınca Genel Kurul sonrasında çoğunlukla toplanmış ve kendi arasında yaptığı seçimle oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerini seçmiştir. 10 Kasım 2017 tarihinde çoğunlukla toplanan Yönetim Kurulu da kendi arasında oybirliği ile görev dağılımını gerçekleşmiştir.
Görev
İsim
E-posta
Başkan
İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
2. Başkan
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Genel Sekreter
Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Muhasip Üye
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
Üye
A. Ege Yıldırım
egey@yahoo.com
Üye
Neriman Şahin Güçhan
nsahinguchan@gmail.com
Üye
Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
Yedek Üye
Tamer Gök
goktamer@gmail.com
Yedek Üye
Güliz Bilgin Altınöz
bilginaltinoz@gmail.com
Yedek Üye
Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
ICOMOS Türkiye Milli Komite Üyeleri (2017-2020)
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği uyarınca, 10 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul çerçevesinde yapılan seçim sonucunda 2017-2020 dönemi 15 kişilik ICOMOS TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:
İsim
E-posta
İclal Dinçer
iclaldincer@gmail.com
Gülsün Tanyeli
gultanyeli@gmail.com
A. Ege Yıldırım
egey@yahoo.com
Zeynep Ahunbay
zahunbay@gmail.com
Burçin Altınsay
baltinsay@superonline.com
Neriman Şahin Güçhan
nsahinguchan@gmail.com
Yegan Kahya
kahyaygn@gmail.com
Tamer Gök
goktamer@gmail.com
Güliz Bilgin Altınöz
bilginaltinoz@gmail.com
Zeynep Gül Ünal
zgulunal@gmail.com
Cengiz Can
cengizcan55@gmail.com
Nurdan Kuban
nnkuban@gmail.com
Can Binan
binancb@gmail.com
Deniz Mazlum
mazlum@itu.edu.tr
Nevra Ertürk
nevra.erturk@gmail.com
Yedek Üyeler
E-posta
Cevat Erder
erdercevat@gmail.com
Zeynep Eres
zeyneperes@yahoo.com
Yıldız Salman
yildizsalman@gmail.com
Ebru Omay Polat
ebruomay@yahoo.com
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30