× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular > Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2024: Venedik Tüzüğü Merceğinden Afetler ve Çatışmalar
DUYURULAR
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2024: Venedik Tüzüğü Merceğinden Afetler ve Çatışmalar
Duyuru Tarihi: 18.04.2024
2023 yılında Sidney'de düzenlenen ICOMOS Genel Kurulunda, 2024-2027 yıllarını kapsayan Üç Yıllık Bilimsel Planın teması olarak "Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras - Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme" seçilmiştir. ICOMOS, üyeleri ve daha geniş miras topluluğu için "afet ve çatışmalara dirençli miras" için kapasite geliştirmeye yönelik bir yol haritası geliştirirken ve Venedik Tüzüğü'nün 60. yıldönümünü (31 Mayıs 2024) kutlamaya hazırlanırken, Venedik Tüzüğü’nden aldığımız ortak mirasa ve geçmişe bakıyor; kültürel miras uygulamalarının günümüzdeki pragmatik ihtiyaçlarının neler olduğunu kendimize sorarken ise ileriye bakıyoruz.

Bu çerçevede şu soru sorulabilir: Venedik Tüzüğü'nün bu çalkantılı dönemdeki rolü nedir? Venedik Tüzüğü hâlâ amacına uygun mudur?
 
Venedik Tüzüğü 1964 yılında, İkinci Dünya Savaşı'ndan yirmi yıl sonra, sınırsız ilerleme ve ekonomik kalkınma vaat eden bir çağda ortaya çıktı. Ortaya çıktığı yıldan altmış yıl sonra ise iklim acil durumuyla, giderek artan sayıda doğal afetlerle ve kültürel alanları tahrip eden ve toplulukları büyük ölçekte yerinden eden çatışmalarla karşı karşıyayız.
 
"Anıtların korunmasında ve onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eserleri olarak olduğu kadar, tarihi kanıtlar/belgeler olarak da korumaktır" (Madde 3) ve aynı zamanda "korumanın kalıcı olması, sürekliliğinin sağlanmasıdır" (Madde 4).
 
Her yıl 18 Nisan'da kutlanan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü (International Day of Monuments and Sites - IDMS), ICOMOS'un tarihi ve kimliğinin merkezinde yer alan bu temel kılavuz belge hakkında farkındalık yaratmak için bize eşsiz bir imkan sunmaktadır.
 
ICOMOS, 2024 yılında Venedik Tüzüğü'nün 60. yıldönümünü kutlayacak ve tüzük yıl boyunca ICOMOS etkinliklerinde önemli bir anlatı olarak yer alacaktır. UASG-IDMS, 31 Mayıs'ta Venedik Tüzüğü'nün yıldönümüne kadar sürecek olan resmi kutlamaları başlatacaktır.
 
ICOMOS Genel Kurulu tarafından 2024'ün Kasım ayında Brezilya'da düzenlenecek Bilimsel Sempozyum, güncel Üç Yıllık Bilimsel Plan'dan (İklim Değişikliği - Yeniden Yükleme) 2024-2026 yıllarını kapsayacak bir sonraki Üç Yıllık Bilimsel Plan'a (Afet ve Çatışmalara Dirençli Miras - Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme) geçiş için bir ortam sağlamaktadır. Bu geçiş aynı zamanda Venedik Tüzüğü kutlamalarını sonuçlandırma ve Sempozyumun temalarından biri olarak öne çıkarma fırsatı da sunmaktadır.
 
ICOMOS üyeleri ve kültürel miras uzmanları (i) Venedik Tüzüğü'nden bu yana koruma uygulamalarının gelişimini değerlendirmeye; (ii) Venedik Tüzüğü'nün dünya çapında koruma uygulamaları üzerindeki etkileri üzerine düşünmeye; (iii) iklim acil durumu, çatışmalar ve doğal afetlerin zorluklarını ele almak için tüzüğün uygunluğu üzerine tartışmaya davetlidir.
 
Faaliyetlerden bazıları envanter oluşturma, kayıp ve zararlar hakkında veri toplama ve hasar görebilirliğinin değerlendirilmesi; risklerin anlaşılması ve ilgili kapasitelerin geliştirilmesi; paydaşlar arasında işbirliği; miras ve afet risk yönetimi sektörleri gibi ilgili ulusal sektörler arasında iletişim; afet riskinin azaltılması ve hazırlıklı olma konusunda geleneksel bilgi; uyum, azaltma ve hazırlıklı olma konusunda başarılı uygulamalar ve örnekler olabilir.
 
Siz de Katılın!
 
ICOMOS Komiteleri, Venedik Tüzüğü'nün 60. yıldönümü temasını tüm yönleriyle eleştirel bir şekilde yansıtan etkinlikler düzenlemeye ve işbirliği yapmaya davetlidir.
 
Üyeler communication@icomos.org adresine yazarak planladıkları etkinlikleri ICOMOS ile paylaşabilirler.
 
Katılım için potansiyel formatlar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
 
➔    Her ICOMOS Ulusal Komitesi, Uluslararası Bilimsel Komite ve Çalışma Grubundan, Venedik Tüzüğü'ne yönelik yerel ve bölgesel yaklaşımlar ile beraber çatışma ve doğal afet zamanlarında mirasın korunmasına katkısına yönelik argümanları sergileyen (en fazla) 1-2 dakikalık video sunumları. Videolar, communication@icomos.orgadresi üzerinden ICOMOS ile paylaşılabilir. Videoya yönelik açıklamaların, alıntıların veya gerçek durumların ilgili hashtag'ler ile beraber eklendiğinden lütfen emin olunuz.
➔    Çatışma ve afetlerin acil taleplerine uyum sağlamak için mevcut koruma uygulama yaklaşımlarını, değişen anlatıları ve geleceğe yönelik hedefleri gösteren, ilgili açıklamaları ve tanımları içeren fotoğraflar. Paylaştığınız herhangi bir görselin kullanma ve paylaşma haklarına sahip olduğunuzdan lütfen emin olunuz.
➔    Çatışmalar veya doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında mevcut kuram ve koruma uygulamalarındaki boşluklar üzerine düşünmek; devlet kurumlarını, iş sektörlerini  ve ilgili paydaşları tartışmaya katılmaya davet etmek için çevrimiçi yuvarlak masa toplantıları düzenlemek, internet seminerlerine ev sahipliği yapmak, atölye çalışmaları gerçekleştirmek.
 
Etkinlikler ve faaliyetler ICOMOS internet sitesinde, sosyal medya platformlarında ve ICOMOS'un yıllık raporunda incelenebilir ve paylaşılabilir.
 
Üyelerin ve komitelerin Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü'ne aktif katılımı, ICOMOS'un güncelliğini ve üyelerinin yürüttüğü değerli çalışmaları göstermek için bir fırsattır.
 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2024: Venedik Tüzüğü Merceğinden Afetler ve Çatışmalar
ICOMOS web sitesinde aşağıdaki linkte görebilirsiniz
https://www.icomos.org/en/89-english-categories/home/137481-international-day-of-monuments-and-sites-2024-disasters-conflicts-through-the-lens-of-the-venice-charter
 
 
Etkinliklerinizin tanıtımı için
ICOMOS’un üç dilde hazırlanan tanıtım araçlarını buradan indirebilirsiniz
 
İlgili tanıtımlarda kullanılacak etiketler:
#18April #18Nisan #ICOMOS #IDMS2024 #icomosIDMS2024
 
ICOMOS Sosyal Medyada
Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
YouTube
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30