English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018 Etkinlik Raporları
ANASAYFA
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2018 Etkinlik Raporları

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü-2018 "Nesiller Arası (Kültürel) Miras" Türkiye etkinliklerinden Osmaniye, Antalya ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin rapor ve fotoğraflar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr