English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü-2018
ANASAYFA
18 Nisan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü-2018

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü-2018 "Nesiller Arası (Kültürel) Miras" Türkiye kapsamında 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında  gerçekleştirilecek olan etkinlikleri bilgilerinize sunuyoruz.
Etkinlikler için ICOMOS Genel Merkezi tarafından yapılan duyuruya https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monuments-and-sites/events2013#turkey adresinden ulaşılabilmektedir.
Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr