English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS'un 50.Yıl Etkinlikleri
ANASAYFA
ICOMOS'un 50.Yıl Etkinlikleri

ICOMOS'un Kuruluşunun 50. Yılı Etkinlikleri - İstanbul

ICOMOS’un kuruluşu, 1964 yılında “2. Mimarlar ve Tarihi Yapı Uzmanları” Kongresinde kabul edilen Venedik Sözleşmesi’nin ardından, 21-25 Haziran 1965 tarihinde Varşova’da gerçekleştirilen Genel Kurulda; 26 ülke delegesi, UNESCO’nun yönlendiriciliğinde ve gözlemci olarak katılan ICCROM, ICOM ve UIA temsilcileriyle birlikte karara bağlanmıştır.
18 Nisan’ın “Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü” olarak kutlanışı ise 1982 yılına dayanmaktadır. Tunus ICOMOS’unun teklifiyle başlayan bu kutlama ve duyarlılık geliştirme günü 1983 yılında UNESCO tarafından da uygun görülerek, üye ülkelere tavsiye edilmiştir.
2015 Nisan ayından itibaren bu iki olgu biraraya getirilerek tüm Dünya ICOMOS’ları tarafından çeşitli etkinliklerle 50. YIL kutlamaları gerçekleştirmektedir. ICOMOS Genel Merkezinin tüm Milli Komitelerden beklediği üzere, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi de bu kutlama programları kapsamında yılsonuna kadar çeşitli etkinlikler programlamıştır. Bu etkinlikleri düzenlemek üzere; Zeynep Ahunbay, Gülsün Tanyeli, Can Binan, Tamer Gök, Eti Akyüz Levi ve Güliz Bilgin Altınöz’den oluşan bir komisyon kurulmuştur.
Bu etkinliklerin ilki olan “Kuruluşundan Günümüze ICOMOS Türkiye” başlıklı ve “Başkanlara Saygı” temalı İstanbul Toplantısı, 20 Nisan 2015 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. İTÜ Taşkışla 109’da düzenlenen Panel’de ICOMOS Türkiye’nin kuruluşunda ve gelişmesinde emek vermiş olan ICOMOS Türkiye Başkanları; Prof.Dr. Doğan Kuban, Prof.Dr. Cevat Erder, Prof.Dr. Nevzat İlhan, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay, Prof.Dr. Nur Akın, Prof.Dr. Yegan Kahya söz almışlardır.
Panel sunumunu yürüten ICOMOS Türkiye Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer, açılış konuşmasında dünyada terör ve tahribatın kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkilerini vurgulamış, Türkiye’de ise kapitalizmin, tarihi alanlar başta olmak üzere tüm kentlerde hukuk ve planlama ilkelerini tehdit ederek yarattığı sorunlara dikkat çekmiştir.
Panel’de ICOMOS Türkiye Başkanları kendi dönemlerinin koruma sorunları konusunda bir çerçeve çizerek, ICOMOS Türkiye olarak gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası etkinlikleri ve çalışmaları sunmuşlardır. Koruma olgusunun toplum ve kurumlar nezdinde kabul edilmesi için ICOMOS Türkiye Milli Komitesi adına verilen mücadelelerin dile getirildiği konuşmalarda her dönemin kendi koşulları içinde yaşanan önemli koruma sorunları tekrar hatırlatılmıştır. ICOMOS Türkiye Milli Komitesinde dönemin Kültür Bakanlığını temsilen görev yapmış olan Başak İpekoğlu ve Çetin Anlağan’ın gönderdiği metni Prof.Dr. Can Binan sunmuştur. Panel, ICOMOS Türkiye üyelerinin 50. yıl anısı fotoğraf çekimi ile tamamlanmıştır.

Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr