English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi 2013
ANASAYFA
ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi 2013

ÖNSÖZ

1964 yılında Venedik’te yapılan 2. Uluslararası Tarihi Anıtlar, Mimar ve Teknisyenleri Kongresi’nin sonuç bildirgesi olan Venedik Tüzüğü’nü benimsemiş bir sivil toplum örgütü olarak kurulan ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, kültür varlıklarının onarım, koruma ve değerlendirilmesinde kullanılan kavram, yöntem ve bilimsel tekniklerin geliştirilmesi amacıyla ilgili meslek insanlarının bilgi birikimlerinden yararlanarak Venedik Tüzüğü ilkeleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımları esas alan uluslararası ilkesel metinler oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktadır.  Bu çabalar koruma alanında evrensel düzeyde ortak bir dil oluşmasını da sağlamaktadır.

Ancak, mimari mirasın niteliğindeki bölgesel ve kültürel farklılıklar başta olmak üzere, yasal, sosyal ve kültürel yapıdaki değişimler, uzmanlaşma ve gelişen teknoloji ile değişimin hızının giderek artması, mevcut uluslararası bilimsel koruma ilkelerinin zaman zaman gözden geçirilerek bölgesel/yerel veya tematik başlıklarda ayrıntılandırılmasını gerekli kılmaktadır.

Mevcut uluslararası tüzük ve ilkelerin, kendine özgü koruma konu ve sorunları olan ülkemiz için yetersiz kalması, ulusal yasa ve düzenlemelerin bilimsel ilkelerle çelişir duruma gelerek kavram kargaşasına yol açması, ICOMOS Türkiye’yi koruma ilke ve yaklaşımlarının yeniden gözden geçirildiği, herkes için kolay ulaşılabilir/anlaşılabilir bir ulusal tüzük hazırlığına yöneltmiştir. Bu konuda geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar, “ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi” olarak sonuçlanmıştır.

Başta Can Binan ve Gülsün Tanyeli  olmak üzere, 26 eylül 2013 günü kaybettiğimiz Emre Madran ve  bu değerli çalışmayı alana kazandıran ICOMOS Türkiye üyeleri ile katkı sunan kişi ve kurumlara İPKB (İstanbul İl Özel İdaresi – İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) öncelikli olmak üzere teşekkür ediyorum.

Türkiye’ye özgü ilkesel metinler dizisinin ilk adımı olarak, mimarlık alanının güncel koruma sorunları bağlamında hazırlanmış olan bu bildirge, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi tarafından tarihsel kentler ve yerleşmeler, kültürel peyzaj alanları, arkeolojik alanlar ve doğal sit alanları için orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen benzerleriyle birlikte, “Türkiye Koruma İlkeleri” çalışmasının başlangıcıdır. Bu alanda çalışan herkese rehber olmasını diliyorum.
 

Yegan  Kahya
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı
 

Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr