English   /   Türkçe
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
UNESCO Dünya Miras Komitesi 37. Oturumu Türkiye Kararları
ANASAYFA
UNESCO Dünya Miras Komitesi 37. Oturumu Türkiye Kararları

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 16-27 Haziran 2013 tarihlerinde Phnom Penh'de gerçekleştirdiği 37. Oturumda Türkiye'deki Dünya Miras Alanlarından İstanbul Tarihi Alanları ve Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı üzerine aldığı kararlar şunlardır:


İstanbul Tarihi Alanları (Türkiye) (C 356) 
 
Karar no.: 37 COM 7B.85  
 
Dünya Miras Komitesi,
 • WHC-13/37.COM/7B.Add belgesini inceleyerek
 • 36. Oturumda (Saint-Petersburg, 2012) kabul edilen 36 COM 7B.89 kararını hatırlatarak,
 • Dünya Miras Merkezi / ICOMOS ortak Reaktif İzleme Misyonunun sonuçlarını göz önünde bulundurarak Üye Devlet’in tavsiye kararlarını uygulamasını ve gerektiği gibi Yönetim Planı’nın yıllık incelemesine başlamasını talep eder;
 • Üye Devlet’in Haliç Köprüsü çalışmalarını köprü tasarımının geliştirilmesi ve tarihi kentsel peyzaja olan etkisinin azaltılması için çözüm bulmak amacıyla bir yıllığına durdurma çabasını onaylar; ancak değişiklikler ile özgün tasarımın düzelmesine rağmen, köprünün hala Tarihi Yarımada’nın görünümünü ve Üstün Evrensel Değeri’nin bazı özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceğini kaydeder;
 • Motorlu Taşıtlar için Boğaz Geçiş Tüneli’nin faydalarını kabul eder, ancak daha kısa olan 5.4 km’lik tünel seçeneğinin Tarihi Yarımada’nın güney kıyısındaki çıkış noktası ve 8-13 şeritli yaklaşım yolunun Deniz Surları, Mermer Kule ve Tarihi Yarımada ile deniz arasındaki ilişki üzerinde çok önemli ve olumsuz bir etkisi olacağını kaydeder;
 • Projenin Tarihi Yarımada üzerindeki etkisinin sınırlanıp daha olumlu hale gelmesi için Üye Devlet’in Tünel’in Kara Surlarının dışına dek uzatılması ve Yenikapı’daki kesişim noktasının kaldırılmasına yönelik multi-disipliner çalışmalar (teknik, çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik) yürütmesini; geriye dönüşü olmayacak bir karar verilmeden ya da bir çalışma başlatılmadan, bütün seçeneklerin gerektiği gibi göz önünde bulundurularak Miras Etki Değerlendirme Raporu’nun tamamlanmasını ve Danışma Kurulları tarafından incelenmesi için Dünya Miras Merkezi’ne sunulmasını talep eder
 • Yenikapı Projesi’nin Tarihi Yarımada’nın güneybatısında çok büyük bir alan (58 hektar) kapladığını ve bir milyon insanı alacak büyüklükte bir rekreasyon alanı oluşturulması kararının Miras Etki Değerlendirmesi tamamlanmadan ve Dünya Miras Komitesi’ne bildirilmeden alındığını endişe ile dile getirir ve Üye Devletin Miras Etki Değerlendirmesini bu tür büyük toplanma alanlarının çevreye ve Tarihi Yarımada’nın altyapısına olan potansiyel etkisini içerecek şekilde tamamlamasını ve mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurullarının incelemesi için Dünya Miras Merkezi’ne sunmasını talep eder;
 • Misyonun belirttiği gibi mevcut Osmanlı ahşap yapıları için kritik bir noktaya gelindiğini endişe ile dile getirir ve Üye Devletin risk altındaki Osmanlı yapılarını hızla değerlendirmesini, yenileme alanlarını yeniden belirlemesini, bozulma ve yok olma hızını azaltmak için acil koruma çalışmalarını yürütmesini, eğer mümkünse özel mülk sahiplerinin yapılarını onarmaları için gerekli fonları yeniden sağlanmasını talep eder;
 • Tarihi Yarımada’nın siluetinin korunması için Üye Devletin yükseklik sınırlamalarını zamanında yürürlüğe koymasını takdir eder;
 • Üye Devlet’in varlığın korunmuşluk durumu ve yukarıda belirtilenlerin uygulanmasına ilişkin güncellenmiş bir raporu Dünya Miras Komitesi’nin 39. Oturumunda (2015) incelenmek üzere 1 Şubat 2015 tarihine dek sunmasını talep eder.
   
Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı (Türkiye) (C 1405) 
 
Karar no: 37 COM 7B.86
 
Dünya Miras Komitesi,
 • WHC-13/37.COM/7B belgesini inceleyerek,
 • 36. Oturum’da (Saint-Petersburg, 2012) kabul edilen 36 COM 8B.36 kararını hatırlatarak,
 • Üye Devletin Yönetim Planı konusunda yol almasını takdir eder; Yönetim Planı’nın onaylandığını ve yakında uygulanmaya başlanacağını kaydeder
 • Üye Devlet’in bu Yönetim Planı’nı revize etmek istediğini kaydeder ve bu revizyon süreci çerçevesinde,
 • Yönetim Planı’nda belirtilen ve uygun gözlem göstergelerini de içeren eylemlerin, Üye Devlet’in varlığın korunması ve yönetimini yeterli olarak gözlemlemesine izin verecek şekilde geliştirilmesini,
 • Yönetim Planı’nın yasal dayanağının güvenceye alınmasını ve gerekli tüm eylemler için yeterli maddi kaynak sağlayacak şekilde daha ayrıntılı bir finansal stratejinin hazırlanmasını talep eder;
 • Üye Devlet’in revize edilmiş Yönetim Planı’nın basılı ve elektronik kopyalarını Danışma Kurullarının incelemesi için Dünya Miras Merkezi’ne 1 Şubat 2014 tarihine dek teslim etmesini talep eder.
Bize ulaşın
Bizi takip edin
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Tel: + 90 212 293 13 00 / 2253
E-posta: icomos@icomos.org.tr