× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular
DUYURULAR
30.03.2016
Bu yıl Uluslararası Müzeler Günü’nün teması: Müzeler ve Kültürel Peyzaj.

Tüm dünyada on binlerce müze, milyonlarca müze ziyaretçisinin katılımıyla kültürel peyzajların korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla etkinlikler düzenliyor. Bu, kültürel miras alanlarının korunması ve kültürel peyzaj yaklaşımının yaygınlaşması için önemli bir fırsat. Müzeler, konunun geniş kitlelerle buluşmasını sağlayarak bugüne kadar bu alanda verilen mücadeleyi şüphesiz çok daha ileri bir noktaya taşıyacak.

Müzeler ve Kültürel Peyzaj, hem müzeleri ve müzecileri kendi sınırlarının ötesine, koleksiyonlarına kaynaklık eden kültürel ve doğal çevreye daha fazla yönelmeye davet ediyor, hem de koruma ve kültürel miras yönetimine odaklanan farklı uzmanlık alanları arasında oluşabilecek yeni işbirlikleri için yol gösteriyor.

Uluslararası Müzeler Gününüzü kutluyoruz!
Devamı
22.01.2016
TBMM Milli Saraylar Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı'nın ICOMOS Türkiye’den talebi ile düzenlenen, Başkanlık personeline verilen yapı restorasyon ve konservasyon eğitimi, 19-22 Ocak 2016 tarihleri arasında, Dolmabahçe Sarayı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilmiştir.

Eğitime, Yapı Konservasyon ve Restorasyon, Proje Geliştirme ve Uygulama, Teknik Atölyeler alt birimlerinde görevli; restorasyon uzmanı mimar, mimar, iç mimar, mühendis, tekniker, birim-atölye sorumlusu unvanı ile görev yapan 128 uzman personel katılmıştır. ICOMOS Türkiye üyeleri tarafından dört gün boyunca sürdürülen teorik eğitimde “Koruma İlke ve Teknikleri, 18-20. Yüzyıl Mimarlık Tarihi, Güncel Koruma Kuramı, Tarihi Yapıların Taşıyıcı Sistem Konservasyonu; Belgeleme, Araştırma, Hasar Tespiti, Teşhis, Konservasyon Proje ve Uygulaması (Ahşap Yapılar / Kagir Yapılar)” konuları ele alınmıştır.
Devamı
01.01.2016
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ICOMOS Türkiye’den talebi ile düzenlenen, Genel Müdürlük personeline verilen eğitim programlarının ilki 3-8 Kasım 2014, ikincisi 8-13 Aralık 2014, üçüncüsü ise 16-21 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphane Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Eğitime, Genel Müdürlük ile Ankara, Erzurum, Kayseri, Konya, Sivas, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Bursa, İstanbul, Samsun, Trabzon, Van Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerine bağlı 107 uzman personel (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Elektrik Teknikeri, İnşaat Teknikeri) katılmıştır. ICOMOS Türkiye üyeleri tarafından verilen her üç seminerde dört gün boyunca sürdürülen teorik eğitim kapsamında “Koruma Kuramı, Yasalar ve Türkiye Mimarı Mirası Koruma Bildirgesi, Geleneksel Yapılar ve Koruma Yöntemleri, Belgeleme Teknikleri, Geleneksel Yapım Teknikleri, Proje Hazırlama Süreci, Yeniden Kullanım Ölçütleri, Yapısal Irdeleme, Arkeolojik Alanlarda Koruma, Kentsel Ölçekte Koruma ve Koruma Planlaması, Müze Olarak Kullanılan ve/veya İşlevlendirilen Kültür Varlıkları ve Sergileme Yaklaşımları” konuları katılımcılara aktarılmıştır. Eğitimler, beşinci günlerinde Ayasofya, Arkeoloji Müzesi ve Çinili Hamam şantiye ziyaretleri ile tamamlanmıştır. Seminer programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını Zeynep Ahunbay, Gülsün Tanyeli ve Banu Çelebioğlu’dan oluşan bir komisyon üstlenmiştir.
Devamı
01.01.2016
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 15 miras alanından biri olan ‘Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı’nın tampon bölgesi olan Sur İçi Bölgesi’nde devam eden çatışmalar sırasında, farklı dönemlerin kültürlerinin sembolü olarak varlığını sürdüren ve toplumsal belleğin bir parçası olan önemli tarihi yapıların hasar gördüğüne dair bilgileri Diyarbakır Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalardan ve Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetimi Başkanlığı tarafından ICOMOS ICORP Türkiye Milli Komitesi’ne iletilen raporlardan üzülerek takip etmekteyiz.

UNESCO Dünya Mirası Alanları için Danışma Organı olarak görev yapan ICOMOS ICORP Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi’nin Ulusal Bilimsel Komitesi ICORP Türkiye, doğadan ve insanlardan kaynaklı afetlere karşı kültür mirasının korunması amacıyla kurulmuştur.

Bu çerçevede, ICORP Türkiye olarak her kurum ve bireyin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesiyle bu zor sürecin birlikte aşılabileceğine duyduğumuz inançla, alanda güvenli ve istikrarlı ortam sağlandığında, acil müdahale aşamasında tarihi yapılarda meydana gelen hasarın tespiti, ilk koruma önlemlerinin alınması, Dünya Mirası Alanı sınırları içinde Alan Yönetim Planı’nın bir parçası olarak kapsamlı bir “Risk Yönetim Planı’nın” hazırlanması ve bu konudaki eğitimlerin ilgili uzmanlara verilmesi hususunda gerekli tüm bilimsel desteği vermeye hazır olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.

Saygılarımızla,

ICOMOS ICORP Türkiye
Uluslararası Anıtlar Sitler Konseyi Risklere Hazırlık Komitesi Yönetim Kurulu
Devamı
28.11.2015
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Olağan Genel Kurulu 28 Kasım Cumartesi günü İTÜ 109 No'lu salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantının katılıma açık ikinci oturumunda Dünya Mirası Adaylığında Süreçler ve Örnekler teması altında sunuşlar yapılmıştır.
Devamı
20.07.2015
Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen Dünya Miras Komitesi 39. Dönem Toplantısı'nda ‘Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri’ ile ‘Efes Antik Kenti’ UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.
UNESCO Dünya Miras Komitesi 40. Toplantısı'nın ise Temmuz 2016'da İstanbul'da yapılmasına karar verildi.
Detaylı bilgi için:
http://whc.unesco.org/en/list/1488
http://whc.unesco.org/en/list/1018 ve
http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,140816/dunya-miras-komitesinden-bir-guzel-haber-daha.html
Devamı
01.03.2015
İnsanoğlunun gün geçtikçe artan adaletsizliğinin etkisiyle, dehşete düşme sınırlarının ötesine geçildiği bir dönemde, öfke ve korku tanımlarına meydan okuyan çok daha acımasız ve sert bir olay gerçekleşti: IŞİD tarafından yakın zamanda yayınlanmış, zalim cinayetler gösterisinin sergilendiği videoları, şimdi de Irak’ın evrensel değerdeki kültür hazinelerinin nedensiz tahribatı izliyor.
Gayet açık ki, bu videoların arkasında planlanan amaç şudur: sonu gelmeyen ve giderek sertleşen yayınlarla dünyayı sarsmaya devam etmek. IŞİD’in insanlığa karşı artan suçlarını yayınlama amacına istemeyerek de olsa cesaret verme riskine rağmen, ICOMOS; bireyleri, toplulukları ve ortak kültür mirasımız ile hafızayı, keyfi ve gayri meşru yok etme tehlikesine, karşı sessiz bir tanık olarak kalamaz. Basit bir ifade ile kınamak nafile bir hale gelmiştir ve işlenen vahşetlerin şiddeti karşısında yetersizdir. Ortak görevimiz mevcut bütün yöntemlerle bu çılgınlığı durdurmaktır.
Bu nedenle, ICOMOS; UNESCO Genel Başkanı Irina Bokova’nın, vahşiliğin derinlerine doğru inen sarmalına bir uluslararası topluluğun son verebilmesi ümidi ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısını tümüyle desteklemektedir.
Devamı
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30