× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular
DUYURULAR
21.11.2013
Türkiye UNESCO Dünya Miras Komitesi Üyeliğine Seçildi

18-21 Kasım tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen 1972 UNESCO Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 19. Genel Kurulu kapsamında, Dünya Miras Listesi'ne ilişkin çalışmaları yöneten ve 21 üye Taraf Devlet'ten meydana gelen UNESCO Dünya Miras Komitesi bünyesine seçilen 12 üyeden biri Türkiye oldu. 2013-2017 tarihleri arasında Komite üyeliğini yürütecek olan Türkiye, daha önce 1983-89 yılları arasında da aynı görevi yerine getirmişti. UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan üç kişilik uzmanlar heyetinde ICOMOS Türkiye Üyesi Doç.Dr. Yonca ERKAN da bulunmaktadır.

Türkiye'nin üyeliği ile ilişkin, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamalara aşağıdaki bilgiler üzerinden ulaşabilirsiniz.
T.C. Dış İşleri Bakanlığı resmi açıklaması: http://www.mfa.gov.tr/no_-304_-19-kasim-2013_-ulkemizin-unesco-dunya-miras-komitesi-uyeligine-secilmesi-hk.tr.mfa
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu duyurusu: http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/dmk_secim.pdf
Devamı
28.09.2013
Çok değerli üyemiz Emre MADRAN'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesi, dostları, meslektaşları ve ICOMOS Türkiye camiasının başı sağolsun.

Cenazesi 28 Eylül 2013 Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.

Kendisini her zaman saygı ve sevgiyle hatırlayacağız.
Devamı
27.06.2013
UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 16-27 Haziran 2013 tarihlerinde Phnom Penh'de gerçekleştirdiği 37. Oturumda Türkiye'deki Dünya Miras Alanlarından İstanbul Tarihi Alanları ve Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı üzerine aldığı kararlar şunlardır:


İstanbul Tarihi Alanları (Türkiye) (C 356)

Karar no.: 37 COM 7B.85

Dünya Miras Komitesi,
WHC-13/37.COM/7B.Add belgesini inceleyerek,
36. Oturumda (Saint-Petersburg, 2012) kabul edilen 36 COM 7B.89 kararını hatırlatarak,
Dünya Miras Merkezi / ICOMOS ortak Reaktif İzleme Misyonunun sonuçlarını göz önünde bulundurarak Üye Devlet’in tavsiye kararlarını uygulamasını ve gerektiği gibi Yönetim Planı’nın yıllık incelemesine başlamasını talep eder;
Üye Devlet’in Haliç Köprüsü çalışmalarını köprü tasarımının geliştirilmesi ve tarihi kentsel peyzaja olan etkisinin azaltılması için çözüm bulmak amacıyla bir yıllığına durdurma çabasını onaylar; ancak değişiklikler ile özgün tasarımın düzelmesine rağmen, köprünün hala Tarihi Yarımada’nın görünümünü ve Üstün Evrensel Değeri’nin bazı özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceğini kaydeder;
Motorlu Taşıtlar için Boğaz Geçiş Tüneli’nin faydalarını kabul eder, ancak daha kısa olan 5.4 km’lik tünel seçeneğinin Tarihi Yarımada’nın güney kıyısındaki çıkış noktası ve 8-13 şeritli yaklaşım yolunun Deniz Surları, Mermer Kule ve Tarihi Yarımada ile deniz arasındaki ilişki üzerinde çok önemli ve olumsuz bir etkisi olacağını kaydeder;
Projenin Tarihi Yarımada üzerindeki etkisinin sınırlanıp daha olumlu hale gelmesi için Üye Devlet’in Tünel’in Kara Surlarının dışına dek uzatılması ve Yenikapı’daki kesişim noktasının kaldırılmasına yönelik multi-disipliner çalışmalar (teknik, çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik) yürütmesini; geriye dönüşü olmayacak bir karar verilmeden ya da bir çalışma başlatılmadan, bütün seçeneklerin gerektiği gibi göz önünde bulundurularak Miras Etki Değerlendirme Raporu’nun tamamlanmasını ve Danışma Kurulları tarafından incelenmesi için Dünya Miras Merkezi’ne sunulmasını talep eder;
Yenikapı Projesi’nin Tarihi Yarımada’nın güneybatısında çok büyük bir alan (58 hektar) kapladığını ve bir milyon insanı alacak büyüklükte bir rekreasyon alanı oluşturulması kararının Miras Etki Değerlendirmesi tamamlanmadan ve Dünya Miras Komitesi’ne bildirilmeden alındığını endişe ile dile getirir ve Üye Devletin Miras Etki Değerlendirmesini bu tür büyük toplanma alanlarının çevreye ve Tarihi Yarımada’nın altyapısına olan potansiyel etkisini içerecek şekilde tamamlamasını ve mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurullarının incelemesi için Dünya Miras Merkezi’ne sunmasını talep eder;
Misyonun belirttiği gibi mevcut Osmanlı ahşap yapıları için kritik bir noktaya gelindiğini endişe ile dile getirir ve Üye Devletin risk altındaki Osmanlı yapılarını hızla değerlendirmesini, yenileme alanlarını yeniden belirlemesini, bozulma ve yok olma hızını azaltmak için acil koruma çalışmalarını yürütmesini, eğer mümkünse özel mülk sahiplerinin yapılarını onarmaları için gerekli fonları yeniden sağlanmasını talep eder;
Tarihi Yarımada’nın siluetinin korunması için Üye Devletin yükseklik sınırlamalarını zamanında yürürlüğe koymasını takdir eder;
Üye Devlet’in varlığın korunmuşluk durumu ve yukarıda belirtilenlerin uygulanmasına ilişkin güncellenmiş bir raporu Dünya Miras Komitesi’nin 39. Oturumunda (2015) incelenmek üzere 1 Şubat 2015 tarihine dek sunmasını talep eder.

Çatalhöyük Neolitik Sit Alanı (Türkiye) (C 1405)

Karar no: 37 COM 7B.86

Dünya Miras Komitesi,
WHC-13/37.COM/7B belgesini inceleyerek,
36. Oturum’da (Saint-Petersburg, 2012) kabul edilen 36 COM 8B.36 kararını hatırlatarak,
Üye Devletin Yönetim Planı konusunda yol almasını takdir eder; Yönetim Planı’nın onaylandığını ve yakında uygulanmaya başlanacağını kaydeder;
Üye Devlet’in bu Yönetim Planı’nı revize etmek istediğini kaydeder ve bu revizyon süreci çerçevesinde,
Yönetim Planı’nda belirtilen ve uygun gözlem göstergelerini de içeren eylemlerin, Üye Devlet’in varlığın korunması ve yönetimini yeterli olarak gözlemlemesine izin verecek şekilde geliştirilmesini,
Yönetim Planı’nın yasal dayanağının güvenceye alınmasını ve gerekli tüm eylemler için yeterli maddi kaynak sağlayacak şekilde daha ayrıntılı bir finansal stratejinin hazırlanmasını talep eder;
Üye Devlet’in revize edilmiş Yönetim Planı’nın basılı ve elektronik kopyalarını Danışma Kurullarının incelemesi için Dünya Miras Merkezi’ne 1 Şubat 2014 tarihine dek teslim etmesini talep eder.
Devamı
30.04.2013
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü, 18 Nisan 1982'de ICOMOS tarafından oluşturulmuş ve ardından 1983'de UNESCO Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Bu özel gün, halka dünya mirasının çeşitliliği, muhafaza ve korunmasının gerektirdiği çabalar konusunda duyarlı olunması için bir fırsat sunmakta, aynı zamanda yararlanabilirliği konusuna dikkat çekme olanağı sağlanmaktadır. 1983'den bu yana, ICOMOS bütün Ulusal Komiteleri için bu güne özgü ortak bir konu seçmektedir. Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü'nün 30. yıldönümünün kutlanacağı 18 Nisan 2013 özel gününün teması 'Eğitimin Mirası' olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi tarafından 18 Nisan 2013'de eşzamanlı olarak Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ve 30 Nisan 2013'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde olmak üzere toplam üç etkinlik düzenlemiştir. ODTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleşen ilk etkinlikte "Eğitimin Mirası / Mirasın Eğitimi" teması dört temel oturumda tartışılmıştır. Eğitimin Mirası teması altında oluşturulan sabah oturumunda, eğitimin mirasını yeniden hatırlamak başlığında kültür mirası olan eğitim yapılarının sorunları ile birlikte, Türkiye'de Restorasyon eğitiminin ilk başladığı kurum olan ODTÜ ve Mimarlık Fakültesi tanıtımını amaçlanmıştır. Mirasın Eğitimi teması altında oluşturulan öğleden sonra oturumunun bugünü anlamak başlıklı ilk bölümünde Türkiye'de koruma eğitiminin başlangıcı bugününü içeren sunuşlar yer almıştır. Öğleden sonra oturumunun geleceği tasarlamak başlıklı son oturumunda ise farklı kademelerde koruma eğitimi ve geleceğin tasarlanması konulu bir panel gerçekleştirilmiştir.

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik ise, aynı tema çerçevesindeki sunum ile, ilk ve orta eğitim düzeyindeki öğrencilerin tarihi çevre bilinç ve duyarlılığını geliştirmek, tarihi eğitim yapılarına işaret etmek amacı ile düzenlenmesi planlanan resim sergisinden oluşmuştur.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 30 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ise "Eğitim Mirası" teması altında çeşitli sunumların yapıldığı bir panel gerçekleştirilmiştir.
Devamı
01.03.2013
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Basın Duyurusu

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin aşağıdaki değerlendirmeyi 1.Mart 2013 tarihinde kamuoyuna duyurduğu günden itibaren Taksim Gezi Parkı üzerinde sürdürülen hukuksuz uygulamalar son üç gündür en üst düzeye ulaşmıştır. Sadece Park alanında yapılan işlemler değil, insanların canlarını tehdit eden, fiziki ve ruhsal sağlıklarını bozan bu uygulamaları şiddetle kınadığımızı ve kamuoyu önünde yetkileri hukuki süreçlere ve uluslararası koruma, kent planlama ve kent yönetimi ilkelerine uygun davranmaya davet ettiğimizi duyururuz.

Saygılarımızla,
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi

1.Mart 2013
Taksim’de Eski Topçu Kışlasının Yeniden İnşasına Yönelik Proje ve Gezi Parkı’nın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Değerlendirme

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden en önemli kentsel meselelerden biri de, İstanbul, Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılıp, yerine aynı alanda 1930’lu yıllara kadar mevcut Eski Topçu Kışlası’nın yeniden inşası girişimidir. Türkiye ICOMOS Milli Komitesi doğrudan doğruya kendi ilgi alanına giren ve uluslararası yükümlülüklerinden de birini teşkil eden bu konu hakkında aşağıdaki görüşlerini açıklamayı zorunlu görmüştür:
1. Taksim Gezi Parkı, tarihsel mimari önemi bağlamında -sadece bir yeşil alan olmanın ötesinde- İstanbul’un en önemli ve korunmaya değer varlıklarından biridir. Onyıllardır kayıtsızlık ve duyarsızlıkla tahrip edilmeye ve aşındırılmaya devam etmesine rağmen, hala önemini yitirmiş değildir. Dünyaca bilinen bir tasarımcı olan Henri Prost tarafından projelendirilmiştir ve Türkiye’de anıtsal-eksensel park planlama yaklaşımına sahip tek kamusal yeşil alandır. Ortadan kaldırılması bir yana, restore edilerek, asli özellikleri iade edilmeli ve Türkiye ve İstanbul’un kültür tarihinde hak ettiği yere yerleştirilmelidir.
2. Gezi Parkı ortadan kaldırılarak onun yerinde rekonstrüksiyonu hedeflenen Topçu Kışlası’nın yeniden yapımı koruma-restorasyon disiplininin uluslararası ilkeleri bağlamında aşağıdaki sorunlar nedeniyle kabul edilemez bir durum sergilemektedir.

Birinci sorun şudur: Yok olmuş tarihsel yapıların rekonstrüksiyonu, ancak söz konusu yapıların mimari, inşai, estetik düzey ve tarihsel anılar taşımak gibi gerekçelerle kaybının çok büyük olması halinde meşrudur. Taksim Kışlası ise, kaybı bu kadar büyük anlam taşıyan bir yapı değildir. Şayet yerinde duruyor olsaydı, kuşkusuz, korunması gerekecekti. Fakat bu yitirilmiş yapının kent belleğindeki önemi, yerine bir replikasını yapmayı gerektirecek kadar derinlikli ve güçlü değildir.

İkinci sorun ise, yapının rekonstrüksiyonunu yapmanın ortaya sadece eskisi gibi gözüken, ama hiçbir rasyonel koruma ölçütüne göre tarihi eser sayılmayacak bir yeni yapı çıkaracak olmasıdır. Türkiye kamuoyunda sık sık aksi gündeme gelmesine karşın, geçmişin görüntülerini yeniden üretmek tarihi çevreyi ve mirası korumak demek değildir. Yukarıda da vurgulandığı gibi sadece bazı çok zorunlu hallerde bir taklit yapı inşa etme girişimi hoşgörülebilir. Kaldı ki, hoşgörüldüğü hallerde bile, yok olmuş yapıların rekonstrüksiyonunu yapabilmek için, elde eski durum hakkında fikir verecek yeterli ve ayrıntılı belgeler ve veriler olması gerekir. Eski Taksim Topçu Kışlası için elde yalnızca yapının bazı dış mekan fotoğrafları vardır. Dönemine ait hiçbir gerçek inşai ve mimari ayrıntısı, hatta tam boyutları bile, bilinmemektedir. Bu koşullarda yeniden yapımı, koruma ilkeleri açısından, Taksim’in en merkezi yerinde bir “Disneyland” inşa etmekten daha anlamlı ve ciddi bir sonuç vermeyecektir.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi olarak yukarıdaki sakıncaları Türkiye kamuoyuna duyurmayı, çalışma alanımızın etik ve teknik ilkelerine aykırı bu gelişmeye karşı durmamızın bir tarihsel zorunluluk oluşundan ötürü gerekli görmekteyiz.
Devamı
01.03.2013
Taksim’de Eski Topçu Kışlasının Yeniden İnşasına Yönelik Proje ve Gezi Parkı’nın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Değerlendirme

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden en önemli kentsel meselelerden biri de, İstanbul, Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılıp, yerine aynı alanda 1930’lu yıllara kadar mevcut Eski Topçu Kışlası’nın yeniden inşası girişimidir. Türkiye ICOMOS Milli Komitesi doğrudan doğruya kendi ilgi alanına giren ve uluslararası yükümlülüklerinden de birini teşkil eden bu konu hakkında aşağıdaki görüşlerini açıklamayı zorunlu görmüştür:
Taksim Gezi Parkı, tarihsel mimari önemi bağlamında -sadece bir yeşil alan olmanın ötesinde- İstanbul’un en önemli ve korunmaya değer varlıklarından biridir. Onyıllardır kayıtsızlık ve duyarsızlıkla tahrip edilmeye ve aşındırılmaya devam etmesine rağmen, hala önemini yitirmiş değildir. Dünyaca bilinen bir tasarımcı olan Henri Prost tarafından projelendirilmiştir ve Türkiye’de anıtsal-eksensel park planlama yaklaşımına sahip tek kamusal yeşil alandır. Ortadan kaldırılması bir yana, restore edilerek, asli özellikleri iade edilmeli ve Türkiye kültür tarihinde hak ettiği yere yerleştirilmelidir.
Gezi Parkı ortadan kaldırılarak onun yerinde rekonstrüksiyonu hedeflenen Topçu Kışlası’nın yeniden yapımı koruma-restorasyon disiplininin ilkeleri bağlamında sorunludur.

Birinci sorun şudur: Yok olmuş tarihsel yapıların rekonstrüksiyonu, ancak söz konusu yapıların mimari, inşai, estetik düzey ve tarihsel anılar taşımak gibi gerekçelerle kaybının çok büyük olması halinde meşrudur. Taksim Kışlası ise, kaybı bu kadar büyük anlam taşıyan bir yapı değildir. Şayet yerinde duruyor olsaydı, kuşkusuz, korunması gerekecekti. Fakat bu yitirilmiş yapının kent belleğindeki önemi, yerine bir replikasını yapmayı gerektirecek kadar derinlikli ve güçlü değildir.

İkinci sorun ise, yapının rekonstrüksiyonunu yapmanın ortaya sadece eskisi gibi gözüken, ama hiçbir rasyonel koruma ölçütüne göre tarihsel eser sayılmayacak bir yeni yapı çıkaracak olmasıdır. Türkiye kamuoyunda sık sık aksi gündeme gelmesine karşın, geçmişin görüntülerini yeniden üretmek tarihsel çevreyi ve mirası korumak demek değildir. Sadece bazı çok zorunlu hallerde hoşgörülebilir bir taklit yapı inşa etme girişimi olarak nitelenir.

Kaldı ki, hoşgörüldüğü hallerde bile, yok olmuş yapıların rekonstrüksiyonunu yapabilmek için, elde eski durum hakkında fikir verecek yeterli ve ayrıntılı belgeler ve veriler olması gerekir. Eski Taksim Topçu Kışlası için elde yalnızca bazı dış mekan fotoğrafları vardır. Dönemine ait hiçbir gerçek inşai ve mimari ayrıntısı, hatta tam boyutları bile, bilinmemektedir. Bu koşullarda yeniden yapımı, tarihsel korumacılık ilkeleri açısından, Taksim’de bir “Disneyland” inşa etmekten daha anlamlı ve ciddi bir sonuç vermeyecektir.
Yukarıdaki sakıncaları Türkiye kamuoyuna duyurmayı, çalışma alanımızın etik ve teknik ilkelerine aykırı bu gelişmeye karşı durmamızın bir tarihsel zorunluluk oluşundan ötürü gerekli görmekteyiz.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
Devamı
23.11.2012
18-12-2012 Salı, ICOMOS Türkiye

UNESCO Dünya Miras Merkezi / ICOMOS Reaktif İzleme Heyeti, İstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı’nın korunma durumunu izlemek üzere 18-22 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’u ziyaret etti.

UNESCO Dünya Miras Merkezi ve ICOMOS, Liste’de yer alan İstanbul’un Tarihi Alanları’nın, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 24 Haziran-6 Temmuz 2012 tarihlerinde St. Petersburg’de düzenlediği Genel Kurul sırasında aldığı 36COM 7B.89 sayılı karar dahilinde, Haliç Köprüsü’nün görsel etkisini azaltılması yönünde gelinen aşamanın, önerilen koruma ve yenileme projelerinin ve alanın bütünlüklü olarak stratejik yönetiminin incelenmesi üzerinden mevcut korunmuşluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla 18-22 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da bir ortak reaktif izleme heyeti ziyareti gerçekleştirdi.

İçerisinde ICOMOS Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu ilgili kurum ve paydaşların katılımıyla İstanbul Sit Alanları Alan Yönetim Başkanlığı tarafından düzenlenen UNESCO/ICOMOS ortak izleme heyeti İstanbul programı kapsamında, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Avrasya Tüneli Projesi, Yenikapı dolgu alanı, Tarihi Yarımada’da yürütülen yenileme ve koruma projeleri ile İstanbul Sit Alanları Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nın uygulanması ve revizyonu konularının karşılıklı değerlendirildiği toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların yanısıra, Haliç Metro Köprüsü inşaat sahası ve bakı noktaları, Karasurları, Zeyrek ve Süleymaniye sit alanları ile Avrasya Tüneli güzergahı ve Yenikapı dolgu alanına da geziler düzenlendi.

Bu kapsamda ICOMOS Türkiye, UNESCO/ICOMOS ortak misyon heyeti tarafından gündeme getirilen başlıklar hakkındaki değerlendirmelerini toplantı sırasında misyon heyeti temsilcileri ile paylaşmıştır. Ayrıca, İstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Miras Alanı’nın korunma durumu ile ilgili görüş ve endişelerini de UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova, UNESCO Dünya Miras Merkezi yöneticisi Kishore Rao ile ICOMOS Genel Başkanı Gustavo Araoz’a misyon sonrasında yazılı olarak iletmiştir.
Devamı
03.02.2012
Son dönemde Beyoğlu bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler hakkında ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ile Europa Nostra Türkiye Derneği’nin ortak olarak hazırladıkları* metini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

*Metni hazırlayan Milli Komite üyelerimiz Z.Ahunbay, N.Zeren Gülersoy ve İ.Dincer’e teşekkür ederiz.
Devamı
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30