× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular
DUYURULAR
15.11.2014
ICOMOS 18. Genel Kurulu 9-15 Kasım 2014 tarihleri arasında İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşti.

Genel Kurul kapsamında, önümüzdeki dönemin ICOMOS Başkanı, Genel Sekreteri ve Saymanı, 5 Başkan Yardımcıları ile 12 üyeden oluşan Yönetim Kurulu yapılan seçim sonucu ile belirlenmiştir.

Ayrıca, ICOMOS Yönetmeliği ile Etik Yükümlülükler Belgesi de güncellenerek kabul edilmiştir. Onaylanan bu belgeler, ICOMOS Türkiye üyeleri tarafından Türkçe'ye çevrilerek paylaşılacaktır.

Ek olarak, 18 Nisan ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü 2015 ve 2016 yılları temaları, 2013 yılında Yönetim Kurulu ve Danışma Komitesi tarafından onaylanmıştır. Buna göre, 2015 yılının ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin kuruluşunun 50. yılı olması nedeniyle, bu yılın 18 Nisan temasının “ICOMOS’un 50. Yıldönümü” olması ve bu vesile ile ICOMOS’un amaç ve eylemlerinin yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. 2016 yılı temasının ise, Olimpiyat Oyunları ile çakışması üzerinden antik çağlardan günümüze ifade ve uygulama çeşitlilikleri vurgulanarak, “Spor Mirası” olması kararlaştırılmıştır.
Devamı
14.06.2014
14 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Olağan Genel
Kurulu’nda 2014-2017 dönemi için yapılan seçimler sonucunda ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
aşağıdaki üyelerden oluşmuştur:

ASIL ÜYELER
1. Yegân Kâhya
2. İclal Dinçer
3. Zeynep Ahunbay
4. Cevat Erder
5. Can Binan
6. Gülsün Tanyeli
7. Z. Gül Ünal
8. Eti Akyüz Levi
9. Burçin Altınsay
10. Nevzat İlhan
11. Tamer Gök
12. Demet Binan
13. Deniz Mazlum
14. Cengiz Can
15. Nuran Z. Gülersoy

YEDEK ÜYELER
1. Nadide Seçkin
2. Neriman Ş. Güçhan
3. Füsun Alioğlu



01 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen ICOMOS Türkiye Yönetim Kurulu toplantısında ise
görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Başkan: İclal Dinçer
2.Başkan: Zeynep Ahunbay
Genel Sekreter: Z. Gül Ünal
Muhasip üye: Gülsün Tanyeli
Üye: Yegân Kâhya
Üye: Cevat Erder
Üye: Can Binan
Yedek Üyeler:
Burçin Altınsay
Nevzat İlhan

Saygıyla bilgilerinize arz ederiz.
ICOMOS Türkiye
Devamı
16.05.2014
Çok değerli üyemiz Prof.Dr. Ahmet Ersen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Ailesi, dostları, meslektaşları ve ICOMOS Türkiye camiasına başsağlığı diliyoruz.

Cenazesi, 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Şakirin Camisi'nde kılınacak
ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir.

ICOMOS Türkiye
Devamı
18.04.2014
ICOMOS Türkiye, 18 Nisan ICOMOS Anıtlar ve Sitler Günü'nü, "Bellek - Savaş - Anıt"
başlıklı etkinlikle kutlandı.


18 Nisan ICOMOS ANITLAR SİTLER GÜNÜ
"Bellek - Savaş - Anıt"

Kayıt ve Açılış

Trakya Bölgesi Tabyalari ve Koruma Sorunları
Soner YELER

Belleğin Mimari Anıtlaştırması:
Gelibolu’da Savaşı Hatırlamak ve Unutmak
Ahenk YILMAZ

Değerlendirme
Cevat ERDER

18 Nisan 2014 Cuma, 14.00-17.00
İTÜ Taşkışla Binası 126 No.lu Salon
Devamı
01.01.2014
Dünyanın sayılı anıtlarından biri olan Ayasofya Müzesi, 1985’te İstanbul’un Tarihi Alanları kapsamında Dünya Mirası Listesi’ne girmiş, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Dünya Miras Sözleşmesi ve ilgili uluslararası belge ve kurallara uygun şekilde korunması ve değerlendirilmesi taahhüt edilmiştir.

Son zamanlarda Ayasofya Müzesi ile ilgili olarak iki önemli konuda kaygı verici gelişmeler gözlenmektedir. Bunlardan ilki, 12 Haziran 2013 tarihli mektubumuzda duyurulmuş olan Ayasofya Medresesi’nin rekonstrüksiyonu konusudur; ikincisi ise Ayasofya Müzesi’nin işlevinin değiştirilmesine yönelik tartışmalardır. Bu mektup, esasen ilk konuya odaklanmaktadır; ancak ikinci konu ile ilgili olarak kısaca belirtilmesi gereken temel husus şudur ki; Dünya Miras Alanları’nda, her türlü işlev değişikliği, planlama ve koruma uygulaması kararının, alanın/yapının Dünya Mirası Listesi’ne girdiği tarihteki durumu, özellikleri, kullanım biçimleri gözönüne alınarak, bütüncül bir yaklaşımla belirlenmesi ve UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Dünya Mirası Merkezi’nin danışman kuruluşu olan ICOMOS’un Uluslararası ve Ulusal Komiteleri ile tartışılarak verilmesi gerekmektedir. Aksi bir yaklaşım, söz konusu alanın Dünya Mirası olma durumunu tartışmaya açacaktır.

1993 yılında UNESCO uzmanları tarafından yapılan izleme ziyareti ile Ayasofya Müzesi’nin korunma durumu değerlendirilmiştir. Heyetin raporundaki ciddi eleştiriler sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bir ‘Bilimsel Kurul’ oluşturmaya karar vermiş; Uluslararası uzmanların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mimarlık tarihi, strüktür, deprem mühendisliği, koruma uzmanları ile Müzenin yönetim, bakım onarımıyla ilgili üç müdürün katılımıyla söz konusu kurul oluşturulmuştur. Bilimsel Kurul ilk iş olarak, yapılması gereken çalışmaların önceliklerini belirlemiş; koruma önerilerinin projelendirilerek Koruma Kurulu onayına sunulması ve onay alındıktan sonra uygulamaya geçilmesi ilkesini yerleştirmeye çalışmıştır.

UNESCO heyetinin 1993 ziyareti sırasında uzmanlar arasında yer alan Prof. Cyril Mango, Ayasofya’nın kuzeybatısındaki medrese kalıntısının olduğu bölgenin arkeolojik potansiyeline dikkat çekerek, arkeolojik araştırmalar yapılmasını önermiştir. Bu öneri şimdiye kadar dikkate alınmamış; buna karşılık son yıllarda yıkılan medresenin yeniden yapımı konusunda girişimler yoğunlaşmıştır. 1940’lı yıllarda yıkılmış olan Ayasofya Medresesi 2009 tarihinde İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. Grup eski eser olarak tescil edilmiş; buna bağlı olarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon çizimleri hazırlanmıştır. 4.4.2011 tarihinde Kurul‘a sunulan yeniden yapım (rekonstrüksiyon) projesi ‘Ayasofya Bilimsel Kurulu’na yönlendirilerek, değerlendirilmesi istenmiştir. Bir Dünya Mirası anıtının yakınında yeni bir yapının yükselmesi, bu yıkılmış bir tarihi binanın rekonstrüksiyonu dahi olsa sorgulanmak durumundadır.

Ayasofya ve Süleymaniye Camisi, Dünya Mirası listesinin 1. ve 2. Kriterleri ve kendilerinden sonraki mimari gelişmelerin bir örneği olma nitelikleriyle, İstanbul’un tarihi alanlarının Dünya Mirası olarak kabul edilmesi sürecinde 3. ve 4. Kriterlerle birlikte asıl (temel) değerleri oluşturmuşlardır. Bu noktada vurgulamak gerekir ki, her iki yapının 1985 yılındaki kullanım ve çevresel bağlamları (Süleymaniye Camisi, Ayasofya Müzesi) Dünya Mirası Kriterlerini sağlamalarında önemli olmuştur.

Süleymaniye ve Zeyrek geleneksel konut alanlarının ve Karasurları Dünya Miras Alanı’nın günümüzde kentsel gelişmenin içinde boğulmuş oldukları gözönüne alındığında, Sultanahmet Arkeolojik Parkı- Dünya Miras Alanı’nın göreceli olarak bütünlüğünü ve sürekliliğini koruduğu ve tarihsel katmanlaşmanın hala izlenebildiği söylenebilir. Ancak, bu türden olası yeniden inşa ve işlev değişikliği müdahaleleri ile sahip olduğu özgünlük ve bütünlüğün kaybedileceği açıktır.

Ayasofya’ya çok yakın konumda/bitişik olan medresenin yeniden yapımının yaratacağı sakıncalar, Bilim Kurulu üyeleri tarafından 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanı’na açıklanmış ve Bakan projenin geri çekilmesi yönünde talimat vermiştir. Ancak, aradan geçen zaman içinde medresenin rekonstrüksiyonu konusu gündemden düşmemiş; Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül 2012 tarihinde aldığı kararla Bilimsel Kurulu lağvetmiştir. Bunu izleyerek Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından hazırlatılan proje IV no.lu Koruma Kuruluna sunulmuş ve 19.12.2012 tarihinde oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Ayasofya’nın batı cephesine bitişen iki katlı medresenin yeniden yapım önerisinin kabul edilmesi, ancak koruma kurulu üyelerinin Dünya Mirası mevzuatı konusundaki bilgi eksikliğini gösterir. Dolayısıyla, yeryüzünde 1500 yaşında hala ayakta duran kaç yapı olduğu ve Ayasofya’nın bunların içinde mimarlık tarihinin belki en önemli birkaç yapısından biri olduğu düşünülecek olursa, onun hemen yanıbaşına, bitişiğine yeni bir “sahte eski eser” inşa etmenin vahameti anlaşılacaktır.

İstanbul’un Dünya Mirası Alanları gibi çok derin ve geniş bir kültürel miras bölgesinin içinde özgün olmayan taklit ve rekonstrüksiyonların sayısının artması, alanın bütününün ve var olan özgün yapıların değerini azaltan bir unsur olacaktır. Uzman olmayanların dahi kolaylıkla fark edebileceği taklit ve kopya yapıların Dünya Mirası Alanlarının içinde yeri olmamalıdır.

İstanbul ve dolayısıyla Ayasofya’nın taşıdığı ‘Üstün Evrensel Değeri’ olumsuz etkileyeceğine inandığımız yeniden yapım projesinin uygulanmasında ısrar edilmesinin, Kurul onayı alınmasını takiben geçtiğimiz günlerde bu yönde somut adımların atılmış olmasının İstanbul’un Dünya Miras Alanları için ciddi bir risk yaratacağı kanısında olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımızla,
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
Devamı
01.01.2014
ÖNSÖZ

1964 yılında Venedik’te yapılan 2. Uluslararası Tarihi Anıtlar, Mimar ve Teknisyenleri Kongresi’nin sonuç bildirgesi olan Venedik Tüzüğü’nü benimsemiş bir sivil toplum örgütü olarak kurulan ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, kültür varlıklarının onarım, koruma ve değerlendirilmesinde kullanılan kavram, yöntem ve bilimsel tekniklerin geliştirilmesi amacıyla ilgili meslek insanlarının bilgi birikimlerinden yararlanarak Venedik Tüzüğü ilkeleri doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımları esas alan uluslararası ilkesel metinler oluşturulmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu çabalar koruma alanında evrensel düzeyde ortak bir dil oluşmasını da sağlamaktadır.

Ancak, mimari mirasın niteliğindeki bölgesel ve kültürel farklılıklar başta olmak üzere, yasal, sosyal ve kültürel yapıdaki değişimler, uzmanlaşma ve gelişen teknoloji ile değişimin hızının giderek artması, mevcut uluslararası bilimsel koruma ilkelerinin zaman zaman gözden geçirilerek bölgesel/yerel veya tematik başlıklarda ayrıntılandırılmasını gerekli kılmaktadır.

Mevcut uluslararası tüzük ve ilkelerin, kendine özgü koruma konu ve sorunları olan ülkemiz için yetersiz kalması, ulusal yasa ve düzenlemelerin bilimsel ilkelerle çelişir duruma gelerek kavram kargaşasına yol açması, ICOMOS Türkiye’yi koruma ilke ve yaklaşımlarının yeniden gözden geçirildiği, herkes için kolay ulaşılabilir/anlaşılabilir bir ulusal tüzük hazırlığına yöneltmiştir. Bu konuda geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalar, “ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi” olarak sonuçlanmıştır.

Başta Can Binan ve Gülsün Tanyeli olmak üzere, 26 eylül 2013 günü kaybettiğimiz Emre Madran ve bu değerli çalışmayı alana kazandıran ICOMOS Türkiye üyeleri ile katkı sunan kişi ve kurumlara İPKB (İstanbul İl Özel İdaresi – İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) öncelikli olmak üzere teşekkür ediyorum.

Türkiye’ye özgü ilkesel metinler dizisinin ilk adımı olarak, mimarlık alanının güncel koruma sorunları bağlamında hazırlanmış olan bu bildirge, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi tarafından tarihsel kentler ve yerleşmeler, kültürel peyzaj alanları, arkeolojik alanlar ve doğal sit alanları için orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen benzerleriyle birlikte, “Türkiye Koruma İlkeleri” çalışmasının başlangıcıdır. Bu alanda çalışan herkese rehber olmasını diliyorum.


Yegan Kahya
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı
Devamı
14.12.2013
COMOS Türkiye Milli Komitesi 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 14 Aralık 2013 Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında İTÜ Taşkışla-127 no.lu salonda gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul kapsamında yakın zaman önce kaybettiğimiz değerli üyemiz Emre Madran'ın anılmış ve kendisinin de çok büyük emekleriyle hazırlanmış olan ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesinin sunuşu yapılmıştır. Programın genel akışı aşağıda ve ekte yer almaktadır.

ICOMOS - Türkiye
Olağan Genel Kurulu
İTÜ Taşkışla, 127
14.Aralık.2013, s:10:00-17:00

PROGRAM
10:00-10:30 Kayıt
10:30-13:00 Emre MADRAN’ı Anma Toplantısı
Açılış Yegan KAHYA
Hayatı ve Eserlerinden Seçkiler
ICOMOS – Türkiye Üyeleri Emre MADRAN’ı Anlatıyor
Haluk ABBASOĞLU, Moderatör
Burçak MADRAN
Gül ASATEKİN, Cevat ERDER, Tamer GÖK, Nevzat İLHAN, Nimet ÖZGÖNÜL, İsmail SALMAN, Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, Ege YILDIRIM
13:00-14:00 Öğle arası
14:00-15:30 ICOMOS - Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi Sunuşu
Can BİNAN Süreç
Gülsün TANYELİ İçerik
Zeynep AHUNBAY Değerlendirme
15:30-16:00 Kahve arası
16:00-17:00 ICOMOS – Türkiye Olağan Genel Kurulu
Faaliyet Raporu
Dilek ve Öneriler
Devamı
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Taşkışla, Oda No:105, Harbiye
Şişli 34367 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30