× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular > Evrensel değere sahip bir kültür varlığı Kariye
DUYURULAR
Evrensel değere sahip bir kültür varlığı Kariye
Duyuru Tarihi: 23.10.2020
Evrensel değere sahip bir kültür varlığı Kariye
20Ekim 2020

Geç Bizans döneminden günümüze kalan Kariye’nin (Khora Manastırı’nın Kilisesi) kuruluşu çok daha erken dönemlere tarihlenmektedir. Kariye, gerek özgün mimarisi, gerekse 14. yüzyıla tarihlenen mozaik ve freskleri ile geç dönem Bizans sanatının dünyada en iyi korunabilmiş örneklerinden biridir. 1511 yılından itibaren cami olarak kullanılmaya başlanmış; Osmanlı döneminde mozaik ve freskler müdahale edilmeden, olduğu gibi korunarak gelecek kuşaklara aktarılmıştır. 1945 yılında Ulusal Anıt ilan edilen Kariye, 1948 yılında müze statüsü almıştır. Mozaik ve fresklerin restorasyon çalışmaları 1948-1958 yılları arasında yapılmış, 1958 yılında Kariye Müzesi ziyarete açılmıştır. Cumhuriyet döneminde İstanbul’un çok katmanlı kimliği, kültürü ve değerlerinin bir parçası olarak hizmet vermeye başlayan Kariye Müzesi, turizm rotaları içinde kentin en fazla ziyaret edilen kültür duraklarından biri olmuştur.
Kariye’nin de içinde bulunduğu İstanbul’un Tarihi Alanları, 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne, Türkiye’nin Liste’ye giren ilk miras alanlarından biri olarak kaydedilmiştir. 1985 yılı itibariyle Dünya Mirası statüsüne sahip olan Kariye, gerek mimarisi, gerekse mozaik ve freskleriyle evrensel bir bellek ve değerdir. Kariye, özgünlüğü ve bütünlüğü ile İstanbul’un Tarihi Alanları’nın üstün evrensel değerine katkı sağlar niteliktedir. Türkiye’nin 1983 yılından itibaren taraf olduğu UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşmesi’ne göre, Dünya Mirası statüsüne sahip varlıkları/alanları en iyi şekilde korumak, yönetmek, fiziksel ve entelektüel erişime açık tutmak, kültür varlığının tarihi, mimari, sanatsal ve kültürel değerlerini tüm insanlıkla paylaşmak taraf devletin sorumluluğundadır.
Kariye’ye müze statüsü veren 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay Onuncu Dairesi’nin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edilmiş; Kariye Müzesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek cami olarak ibadete açılmasına karar verilmiştir. Kariye’de son işlev değişikliği doğrultusunda yapılacak her tür düzenlemede anıtın bir kültür varlığı olduğu farkındalığı ile hareket edilmeli, anıtın gerek özgün mimarisi, gerekse içerisindeki mozaik ve fresklere müdahale edilmeden, tüm mekânları ve içindekiler bir bütün olarak algılanmalı ve korunmalıdır. Yapısal ve yapısal olmayan bütünleşik risklerinin (deprem, güvenlik, yangın gibi) günlük veriler üzerinden değerlendirilmesi; fiziksel ve çevresel koşulların düzenli bakım ve kontrolünün yapılması; iklim denetimi, akustik, aydınlatma konularında önleyici koruma çalışmalarının yürütülmesi ve ziyaretçi yönetimi Kariye’nin sürdürülebilir yönetimi açısından iyi düşünülmesi gereken hususlardır.
Unutulmamalıdır ki, Kariye’nin somut ve somut olmayan değerlerinin nitelikli ve bütüncül bir şekilde algılanması, deneyimlenmesi, korunması, yönetimi ve bilgiye erişimin sürekliliğinin sağlanması, hem toplumsal belleğin korunması, hem de kültür varlığının geleceği için önemlidir.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
20Ekim 2020
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı Oda No. 205 Yıldız, Beşiktaş
34349 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30