× HAKKINDA
ICOMOS Yönetim Üye ve Uzman Veritabanı 18 NİSAN Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü Linkler İletişim
KOMİTELER
Uluslararası Bilimsel Komiteler Uluslararası Komiteler Türkiye Üyelikleri Ulusal Bilimsel Komiteler
ETKİNLİKLER
Ulusal Etkinlikler Uluslararası Etkinlikler 18 Nisan Etkinlikler
DUYURULAR TÜZÜKLER
ICOMOS Tüzükleri Diğer Uluslararası Bildirgeler
BİLDİRGE VE RAPORLAR
Bildirgeler Raporlar
YAYINLAR DÜNYA MİRAS ALANLARI
Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye Türkiye Dünya Mirası Geçici Listesi
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
International Council on Monuments and Sites
Ana Sayfa > Duyurular > 18 Nisan 2019 TEMASI: KIRSAL PEYZAJ ALANLARI
DUYURULAR
18 Nisan 2019 TEMASI: KIRSAL PEYZAJ ALANLARI
Duyuru Tarihi: 03.04.2019
ICOMOS 1982 yılında 18 Nisan gününün Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir. Takip eden sene gerçekleştirilen UNESCO 22. Genel Konferansı’nda, bugünün kutlanması onaylanmıştır. O tarihten itibaren 18 Nisan, kültürel mirasın tanıtıldığı ve kutlandığı özel bir gün haline gelmiştir. Böylelikle kültürel mirasın çeşitliliği, incinebilirliği, korunmasının gerekliliği ve faydalarına yönelik farkındalığın artırılması için bir fırsat oluşmuştur.
ICOMOS her sene, ulusal komiteler ve uluslararası bilimsel komiteler veya katılmak isteyen diğer kurumlar tarafından düzenlenecek kutlamalar ve aktiviteler için bir tema önermektedir. 2019 yılının teması, Ekim ayında Marrakesh Morocco’da gerçekleştirilecek olan ICOMOS Kırsal Mimari Miras Üzerine Bilimsel Sempozyum ile ilişkilendirilerek ‘Kırsal Peyzaj Alanları’ olarak belirlenmiştir.
Bu yılki Uluslararası Anıtlar ve Sitler Günü, Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Komitelere kırsal peyzaj alanlarının korunmasındaki zorlukları, korumanın getireceği faydaları ve kırsal peyzaj alanlarının sürdürülebilir gelişimle olan ilişkisi hakkında farkındalığı arttırma fırsatı sunmaktadır. Bu özel gün, kırsal peyzaj alanlarının oluşumu, mevcut durumu, evrimi, sahip olduğu zenginlikleri ve korunması konularında pay sahibi olurken; toplumlar arası iletişim kurulması için imkan sağlamaktadır.
“Kırsal Peyzaj Alanları” Nedir?
2017 ICOMOS Genel Kurulunda kabul edilen “Miras Olarak Kırsal Peyzaj Alanlarına İlişkin İlkeler” (Principles Concerning Rural Landscapes As Heritage)’de; kırsal peyzaj alanları “tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, vahşi yiyecek toplayıcılığı, avcılık ve tuz gibi diğer kaynakların ortaya çıkarılması yoluyla üretilen besin ve diğer yenilenebilir doğal kaynakların kullanıldığı, insan – doğa etkileşimiyle oluşmuş kara ve sulak alanlar” olarak tanımlanmıştır.
Kırsal peyzaj alanları topluluklar tarafından atfedilmiş kültürel anlamlar da taşıyan çok yönlü kaynaklar olup; çevresel, kültürel, sosyal, politik ve ekonomik koşullarla uyum içinde olan somut ve somut olmayan mirası oluşturmaktadır. İnsan aktiviteleri ve çevreleri arasında bir denge kurarak günümüze ulaşan miras, farklı dönemlere ait somut, somut olmayan ve yaşayan değerlerin oluşturduğu; değişim ve dönüşümün devam etmekte olduğu zengin bir uyuma sahiptir.
ICOMOS Komiteleri 18 Nisan Gününe Nasıl Katılım Sağlar?
ICOMOS komiteleri 18 Nisan ‘Kırsal Peyzaj Alanları’ teması ile ilişkili, bu alanların değerleri ve korunmaları hakkında farkındalığın arttırılması amacı ile aktiviteler organize etmeye davet edilmektedir. Bu etkinlikler; konferansları, dersler – sunumları, poster sunumlarını, röportajları, basın bültenlerini, yuvarlak masa toplantılarını, miras alanları ziyaretlerini, sosyal medya kampanyalarını vb. içerebilir. ICOMOS komitelerinin yerel toplulukları bu kutlamaya aktif olarak katılmaya davet etmeleri beklenmektedir.
Sosyal Medya Üzerinden Paylaşım
18 Nisan, kültürel mirasın tanıtılması ve korunmasına yönelik fikirlerin yayılması için önemli bir paylaşım günüdür. Üye ve diğer katılımcıların farkındalığını arttırmaya ve 18 Nisan’ın getireceği büyük coşkuyu paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Komiteler ve 18 Nisan kapsamında düzenlenen etkinliklerin organizatörleri, bu etkinliklerin sosyal medya kanallarında paylaşılmasına ve aşağıdaki etiketlerin kullanılmasına davet edilmektedir:
#18April
#ICOMOS
#rurallandscapes
#IcomosIDMS2019
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin 2019 teması kapsamında planladığı ilk etkinlik 18-20 Nisan tarihleri arasında Çanakkale; Gelibolu, Seddülbahir ve Troya‘da gerçekleştirilecektir. 
Copyright © 2018 ICOMOS Türkiye. Tüm hakları saklıdır
Adres
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı Oda No. 205 Yıldız, Beşiktaş
34349 İstanbul TÜRKiYE
Eposta
icomosturkiye@gmail.com
icomos@icomos.org.tr
Telefon
+ 90 212 383 26 30